Īre ar izpirkumu

Mājas īre ar izpirkuma tiesībām
ciematā Zirņusala

Iespēja kļūt par laimīgo mājas īpašnieku iegādājoties māju pēc viena gada īres.

arenda ru 1

Īres līgums uz 1 gadu ar izpirkuma tiesībām 12 mēnešu laikā kopš īres līguma noslēgšanas. Pircējs iemaksā pirmo iemaksu 10 000 € apmērā. Īres maksa tiek noteikta minimums 1000 EUR, maksa par apsaimniekošanu: 50€ mēnesī (cena bez PVN). Šajā gadījumā tiks ieskaitīta pirmā iemaksa un īres maksa 100% apmērā pirkuma maksā.

Piemērs:

 • pirma iemaksa = 10 000 €
 • 12 mēn. * 1 000 (īre) = 12 000 €
 • 10 000 (pirma iemaksā) + 12 000
  (īres uzkrātie 100% + īres drošības depozīts 1 000 € ) = 23 000 €
 • 145 000 – 23 000 = 122 000 €
  (atlikusī pirkuma summa, kas jāsamaksā par mājas iegādi, izmantojot šo algoritmu)

Īrniekam ir tiesības savas mājas iegādes saistības un tiesības nodot arī citai personai, noformējot attiecīgu līgumu.

Īres ar izpirkumu shēma

sdelka2

Pirkums

sdelka1

Atbalsts ģimenēm

Valsts atbalsta programma mājokļa iegādei ģimenēm ar bērniem

Latvijas bankas ir pievienojusies finanšu institūcijas ALTUM īstenotajai valsts atbalsta programmai ģimenēm ar bērniem mājokļa iegādei, nodrošinot arī bankas klientiem iespēju ar šīs programmas atbalstu iegādāties savu mājokli.

ALTUM sniedz galvojumus komercbanku izsniegtiem aizdevumiem ģimenēm ar bērniem mājokļa iegādei vai būvniecībai.
Aizdevumus ģimenēm izsniedz komercbankas, savukārt ALTUM sniegs aizdevumu galvojumus tām bankām, ar kurām tiks noslēgti sadarbības līgumi.
Līgums noslēgts ar šādām bankām:

Ģimenēm, kas vēlas saņemt aizdevumu mājoklim ar jaunās valsts atbalsta programmas galvojumu, jāvēršas komercbankā.
Atbilstoši programmas nosacījumiem, ALTUM galvojumu izsniedz, ja komercbanka apliecinās, ka aizdevums piešķirts personai, ar kuru kopā dzīvo un kuras apgādībā ir vismaz viens nepilngadīgs bērns.
Galvojuma apmērs ir atkarīgs no bērnu skaita ģimenē:

 • 10% (bet ne vairāk kā 10 000 eiro), ja ģimenē ir viens bērns;
 • 15% (bet ne vairāk kā 15 000 eiro), ja ģimenē ir divi bērni;
 • 20% (bet ne vairāk kā 20 000 eiro), ja ģimenē ir trīs un vairāk bērnu.

Galvojums tiks sniegts uz termiņu līdz 10 gadiem, un tas samazināsies proporcionāli atmaksātajai aizdevuma pamatsummai. Programmas ietvaros aizņēmējs varēs saņemt tikai vienu galvojumu dzīvojamās telpas iegādei vai būvniecībai. Galvojumu nepiešķir, ja aizņēmējs iepriekš saņēmis valsts atbalstu galvojuma veidā dzīvojamās telpas iegādei vai būvniecībai.

Valsts galvojums ģimenēm ar bērniem mājokļa iegādei vai būvniecībai

valsts atbalsts majokla iegadei

sdelka1

Jaun. speciālistiem

Garantija bankas aizdevumam mājokļa iegādei vai būvniecībai jaunajiem speciālistiem, kuriem ir pastāvīgi ienākumi, bet nav pietiekamu uzkrājumu pirmās iemaksas veikšanai.

Garantiju piešķir jaunajiem speciālistiem – personām, kuras ieguvušas vidējo profesionālo vai augstāko izglītību, un nepārsniedz 35 gadu vecumu

Garantijas termiņš ir līdz 10 gadiem

Garantijas apmērs ir līdz 20% no aizdevuma pamatsummas un ne vairāk kā 50 000 EUR

Ja banka izsniegusi vienu aizdevumu gan mājokļa iegādei, gan remontam, garantija attiecas uz abiem mērķiem

Ja iegādājamais īpašums sastāv no vairākām atsevišķām daļām, tām fiziski jāatrodas kopā un to iegādei jābūt noslēgtam vienam aizdevuma līgumam

Garantijas mērķis ir sniegt valsts palīdzību mājokļa iegādei vai būvniecībai jaunajiem speciālistiem, samazinot pirmās iemaksas apmēru, kas nepieciešama hipotekārā aizdevuma saņemšanai

Programmu regulējošie 20.02.2018 MK noteikumi Nr.95 „Noteikumi par valsts palīdzību dzīvojamās telpas iegādei vai būvniecībai”

Uzināt vairāk

Finansējums

Mājokļu programmai piešķirtais papildu finansējums ļaus sniegt atbalstu vēl 2100 ģimenēm ar bērniem

Valdības šodien pieņemtais lēmums ļaus bez pārtraukuma turpināt valsts atbalsta programmu mājokļa iegādei un sniegs iespēju izsniegt galvojumus vēl aptuveni 2100 ģimenēm ar bērniem.

Ministru kabinets šā gada 5. jūlijā pieņēma lēmumu par papildu finansējuma 3 378 373 eiro piešķiršanu mājokļu galvojumu programmas turpināšanai, vienlaikus precizējot atbalsta saņemšanas nosacījumus. 2014. gadā uzsāktās mājokļu galvojumu atbalsta programmas mērķis ir palīdzēt ģimenēm ar bērniem tikt pie savām mājām, atvieglojot iespēju nodrošināt pirmo iemaksu kredītam mājokļa iegādei vai būvniecībai. ALTUM valdes priekšsēdētājs Reinis Bērziņš norāda: «Mājokļu galvojumu programma jau no pirmās dienas ir ļoti pieprasīta, un mēs novērtējam valdības līdz šim sniegto finansējumu tās īstenošanai. Uz 2016. gada 1. jūliju kopumā atbalstītas 2686 ģimenes, un šodien piešķirtais finansējums ļaus Attīstības finanšu institūcijai ALTUM gandrīz dubultot atbalstīto ģimeņu skaitu. Balstoties uz līdzšinējo programmas īstenošanas tempu, prognozējam, ka šos galvojumus ALTUM piešķirs līdz 2016. gada beigām.»

Ministru kabinets lēma turpmāk ierobežot atbalsta saņēmēju loku, nosakot maksimālo darījuma summu mājokļu atbalsta programmas ietvaros - 200 000 eiro apmērā, kā arī turpinot piešķirt atvieglojumu nodevai par īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā, vienlaikus nosakot, ka nekustamajiem īpašumiem, kuru vērtība pārsniegs 100 000 eiro, summa starp noteikto valsts nodevas standarta likmi 2% un piemērojamo atvieglojumu mājokļu programmas ietvaros nepārsniedz 1500 eiro. Tādā veidā tiek panākts, ka nekustamajiem īpašumiem, kuru vērtība pārsniedz 100 000 eiro, summa starp noteikto valsts nodevas standartlikmi 2% un piemērojamo atvieglojumu mājokļu programmas ietvaros nepārsniegs 1500 eiro.

 

Banku finansējums

swedbank

Diāna Sīle

Klientu projektu vadītāja (Filiāle Rīga Plaza)

+371 67-445-427
+371 29-499-638
diana.sile@swedbank.lv
www.swedbank.lv

 

citadele

Tatjana Krastiņa

Kredītu projektu vadītāja
Hipotekārās kreditēšanas nodaļa

+371 67-064-773
tatjana.krastina@citadele.lv
www.citadele.lv

dnb

Marina Rieksta

Klientu projektu vadītāja

+371 26-109-756
marina.rieksta@luminorgroup.com
www.luminor.lv

citadele

Ina Ivanova

Privātpersonu Darījumu vadītāja
Hipotekārās kreditēšanas nodaļa

+371 6-721-5749
+371 28-302-193
ina.ivanova@seb.lv
www.seb.lv

icon